bruisende zaken

Financiële problemen: veel Nederlanders hebben stress door hoge inflatie

Financiële problemen: veel Nederlanders hebben stress door hoge inflatie

10-11-2022

In de afgelopen maanden is de inflatie in Nederland sterk opgelopen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijgende energieprijzen, voortkomend uit de oorlog in Oekraïne. Niet alleen energie is een stuk duurder geworden; ook de prijs van bijvoorbeeld de wekelijkse boodschappen nam fors toe. Het maakt dat steeds meer Nederlandse huishouden in financieel zwaar weer belanden. Waar dit voorheen voornamelijk de lagere inkomens betrof, krijgen nu ook de middeninkomens het steeds zwaarder.

De meeste huishoudens teren in eerste instantie in op hun financiële reserves. Op het moment dat rekeningen niet meer betaald kunnen worden proberen zij betalingsregelingen te treffen met schuldeisers. Juridisch advies kan hierbij wenselijk zijn. Wist je dat deze hulp vaak onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering valt? Maak er gebruik van wanneer je zelf in zo’n situatie terechtkomt. Ook zou je kunnen kijken naar ondersteuning op pro deo-basis.  

Probeer een bezoek van een deurwaarder te voorkomen 
Een betalingsregeling kan helpen een bezoek van een deurwaarder te voorkomen. In het bijzonder, wanneer je actief contact opneemt met schuldeisers om een dergelijke regeling op te stellen. Vaak begint een traject bij een incassobureau met een aanmaning, gevolgd door een gerechtelijke procedure. Afhankelijk van de hoogte van de schuld kan een schuldeiser besluiten die gerechtelijke procedure achterwege te laten. Mocht je te maken krijgen met zo’n procedure, dan is het verstandig je hierover juridisch te laten voorlichten. Welke rechten heb je als schuldenaar? Hoe kun je voorkomen dat de rechter beslag laat leggen op je bezittingen? Enzovoorts. Houd er rekening mee, dat de kosten van zo’n procedure op jou verhaald kunnen worden. Reden genoeg om er alles aan te doen, dit te voorkomen. 

Zoek naar mogelijkheden om geld te besparen
Bezoeken van deurwaarders en gerechtelijke procedures leveren veel stress op. Het geldt voor financiële problemen in algemene zin. Probeer naar kansen te zoeken om de maandlasten te verlagen, waarmee je meer financiële ruimte creëert aan het eind van de maand. Stel grote uitgaven daarbij uit, om te voorkomen dat je financiële buffer afneemt. Mocht je de financiële buffer snel af zien nemen, dan is het verstandig advies in te winnen bij je gemeente. Met name voor middeninkomens is dit nieuw. Zij beschouwen het inschakelen van hulp ten onrechte als falen. Zeker in de huidige tijd is het juist heel verstandig om zo vroeg mogelijk aan de bel te trekken bij instanties. 

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


10375 Monique Bankras Uitvaartbegeleiding