Adverteren werkt!

Column

Weet u wat OCMW betekent?

Weet u wat OCMW betekent?

01-02-2021

De zorg voor behoeftigen en zieken is geen verworvenheid van deze tijd. Alles begon met liefdadigheid, beoefend door goed menende enkelingen en geleidelijk ging ook de overheid de noodlijdenden ondersteunen.

“Als inwoner van Brasschaat kunt u bij het OCMW terecht als u hulp nodig hebt”

Zo had Karel de Grote in 806 reeds de verplichting opgelegd aan de parochiale weldadigheidsinstellingen om voor de armen te zorgen. In de Merovingische tijd kenden onze streken lijsten van behoeftigen, aangelegd door de Kerk. Vanaf het begin van de 13e eeuw werd bij sommige kloosters en kerken een gasthuis gebouwd. Oorspronkelijk bedoeld als rustplaats voor reizigers en pelgrims, werden dit toevluchtsoorden voor mensen die niet voor zichzelf konden zorgen. Ook ten tijde van Napoleon bestonden de Burelen van Weldadigheid.

In 1835 werd ook in Brasschaat een Armbestuur opgericht. In 1896 legde het toenmalige Armbestuur van Brasschaat de eerste steen van het gebouw aan de Augustijnslei.

De Augustijnslei, genoemd naar Jef Augustijns (de eerste Brasschaatse gesneuvelde tijdens WO I), heette voorheen Gasthuisstraat. Burgemeester Reusens liet bij testament een grote som geld na en betaalde voor een kapel ernaast, die in 1904 werd voltooid. Oorspronkelijk deed het gasthuis enkel dienst als rustoord voor bejaarden, daarna ook voor zieken, de latere Sint Jozefkliniek. Later werd het een moederhuis. Vanaf 1976 namen Vesalius en prins Kavelhof deze taken over, terwijl het OCMW haar kantoren behield.

In 1980 werd de Sint-Jozefkapel omgebouwd tot een polyvalente ruimte voor het Cultuurcentrum. Nu nog heeft de dienstverlening van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) tot taak bescherming te bieden aan personen en gezinnen. Om burgers die niet over voldoende middelen beschikken, een leven te laten leiden van menselijke waardigheid. Elke inwoner van Brasschaat die hulp nodig heeft, kan altijd terecht voor hulp bij het OCMW.

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN

LEES ONZE COLUMNS

Het is alweer mei
Het is alweer mei
Brasschaat Bruist

BRUISEND KLASSIEK
BRUISEND KLASSIEK
Brasschaat Bruist


Snacken zonder schuldgevoel
Snacken zonder schuldgevoel
Brasschaat Bruist

Snacken zonder schuldgevoel
Snacken zonder schuldgevoel
Brasschaat Bruist


‘t Antwerps bruist
‘t Antwerps bruist
Brasschaat Bruist

Last van haaruitval?
Last van haaruitval?
Brasschaat Bruist

Lichaamstypes
Lichaamstypes
Brasschaat Bruist

Bruisende Obelisk
Bruisende Obelisk
Brasschaat Bruist


Reset
Reset
Brasschaat Bruist

MINDSET
MINDSET
Brasschaat Bruist

Ik ben dankbaar
Ik ben dankbaar
Brasschaat Bruist

Last van haaruitval?
Last van haaruitval?
Brasschaat Bruist


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).