bruisende zaken

Charon Uitvaartbegeleiding

Charon Uitvaartbegeleiding

28-06-2016

Elf jaar geleden begon Gijsje Teunissen ‘Charon Uitvaartbegeleiding’ met de intentie om de uitvaart terug te geven aan de families.

 Niet bepalen hoe het afscheid plaats zou vinden, maar goed luisteren, aanvoelen wat bij dit gezin past. Hen niet alles uit handen nemen, maar juist actief aan het werk laten. Er zijn tegenwoordig zo veel mogelijkheden, neem de tijd om je hierover te oriënteren. Denk daarbij ook aan alle keuzes, die er tegenwoordig bij het levenseinde zijn. Deze keuzes tot het laatst voor je uitschuiven kan nog weleens pijnlijke consequenties hebben, zoals in de film van Dick Swaab is te zien: http://goo.gl/tXoH9L. Vandaar dat Gijsje al jarenlang professionals om zich heen verzamelt die hulp kunnen bieden vóór en na het sterven. 


Deze zoektocht heeft dit jaar geresulteerd in het oprichten van de Troostcirkel. 

Een aantal professionals rondom stervens- en rouwbegeleiding hebben zich hieraan verbonden om iedereen bij te staan in de moeilijkste tijd van zijn leven: het sterven. Alle betrokkenen van de Troostcirkel werken zelfstandig en vullen elkaar perfect aan. U kunt de ‘Troostcirkel’ op het net vinden onder: www.troostcirkel.nl . Hier vindt u alle activiteiten, het aanbod van de deelnemende hulpverleners en ook hun websites. Zo kunt u zich verder verdiepen in de hulp in uw omgeving. 


DeTroostcirkel biedt zowel praktische als emotionele begeleiding en hulp. Schroom niet om naar één van de lezingen te komen of vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan te vragen. Van oorsprong is de Troostcirkel bedacht voor families, die door Charon begeleid werden, maar het zou niet passen in de filosofie van Gijsje, als niet iedereen hulp zou mogen vragen aan de Troostcirkel. De Troostcirkel is dus voor iedereen: rijk, arm, allochtoon, autochtoon en wat uw beweegredenen ook zijn, wij zijn er voor u. 

Op zaterdag 28 augustus van 13.00 tot 16.00 uur willen de deelnemers van de Troostcirkel graag vrijblijvend met u kennismaken in Charon Informatiecentrum, Slotweg 2, Egmond aan den Hoef. Hier zullen in de toekomst ook lezingen en workshops van de Troostcirkel plaatsvinden. Maar wij willen ook graag met u wandelen, op reis gaan of in de stiltemeditatie. Laat u verrassen en blijf ons volgen.


De Spiegelboog

Ik ben het helemaal eens met Gijsjeeen goed afscheid, waarbij de nabestaanden veel zelf hebben kunnen doen, helpt enorm in de periode na het verlies. Als rouwbegeleider vraag ik altijd bij het kennismakingsgesprek of de uitvaart goed verlopen is en of de nabestaande met een goed gevoel terug kan kijken. 

Als rouwbegeleider hoor ik vaak dat degene die achter gebleven is 24 uur per 

dag het gemis voelt van degene die is gestorven. Kinderen en kleinkinderen komen regelmatig op bezoek en voelen ook in het huis de leegte van de ouder of grootouder die er niet meer is. Dit geldt ook voor buren en vrienden die op bezoek komen. 

In de eerstedagen na het verlies is er de drukte van het regelen van de uitvaart. Na de uitvaart is er de eerste tijd nog veel aanloop aan huis, telefoontjes en kaartjes van de lieve mensen die dichtbij je staan. Maar na een tijd wordt het stiller in huis. Degene die zijn levenspartner verloren heeft, kan nog evenveel verdriet voelen als vlak na het verlies. Dat is een moment waarop vaak hulp voor rouwbegeleiding wordt gezocht. Dan kom ik bij de nabestaande aan huis voor een eerste gesprek. 

Het voelen van depijn van het gemis, het verdriet om het verlies van de geliefde, het (over)leven van dag tot dag, en natuurlijk de vraag: hoe moet ik nu alleen verder met het leven? Het komt allemaal aan de orde. Samen kijken we wat de meest dringende hulpvragen zijn. Die vragen krijgen in de vervolggesprekken veel aandacht en we gaan samen op zoek naar je eigen innerlijke kracht als nabestaande in rouw. 

Verlies van een geliefdezet je wereld tijdelijk stil. Niets voelt meer hetzelfde, het fundament van je leven kan je niet meer voelen. Dit is wat rouw met ons als mensen doet. Meestal duurt het een aantal jaren voordat je als nabestaande weer een beetje van het leven kan genieten en het verdriet niet meer steeds op de voorgrond staat. Rouwbegeleiding helpt om dit proces goed door te komen. Op de website www.despiegelboog.nl vind je alle informatie hierover. 

Als mede-oprichter van de Troostcirkel ben ik heel blij dat we met een aantal professionals rond rouwbegeleiding aan nabestaanden goede hulp te bieden in de moeilijke tijd van rouw na het verlies van een geliefd persoon. Zoals Gijsje al zei: je bent van harte welkom op 28 augustus op de Open dag van de Troostcirkel. Alle informatie staat op www.troostcirkel.nl. 
Charon Uitvaartbegeleiding

Slotweg 2, 

1934 CN Egmond aan den Hoef 

www.charonuitvaartbegeleiding.nl 

TEL: 24/7: 06 21 51 61 30

Delen