bruisende zaken

een cadeau in deze feestmaand?

een cadeau in deze feestmaand?

01-12-2019

Op 1 januari 2020 veranderen de regels omtrent de duur van partneralimentatie.

De kern van de nieuwe wet

Alimentatieduur wordt verkort. De huidige maximale alimentatieduur van 12 jaar wordt teruggebracht naar
- als basis
- de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van de echtscheiding.

Op de termijn van vijf jaar zijn drie uitzonderingen

Maximaal tien jaar vóór AOW-leeftijd. Als op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaar én de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar verwijderd is van de op dat moment geldende AOW-leeftijd, dan eindigt de alimentatieverplichting bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Maximaal twaalf jaar tót jongste kind twaalf is. Voor gezinnen met jonge kinderen loopt de verplichting door tot het tijdstip waarop het jongste uit het huwelijk geboren kind twaalf jaar is geworden. De alimentatie kan dan dus maximaal twaalf jaar duren.

Overgangsregeling voor 50-plussers. Deze overgangsregeling verlengt de alimentatieduur voor alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder als het huwelijk tenminste 15 jaar heeft geduurd. Alimentatiegerechtigden die op of vóór 1 januari 1970 zijn geboren, krijgen maximaal tien jaar in plaats van maximaal vijf jaar alimentatie.

Alle genoemde termijnen zijn maximale termijnen en als er meerdere uitzonderingen van toepassing zijn geldt de langste termijn. De rechter kan, net als onder de huidige wetgeving, op verzoek een kortere termijn vaststellen.

De nieuwe wet kent een hardheidsclausule

Naast de uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel van 5 jaar, kent ook de nieuwe wet een zogenaamde hardheidsclausule. Als het voor de alimentatiegerechtigde niet redelijk en billijk blijkt te zijn dat de alimentatie wordt beëindigd, kan de rechter op verzoek de vastgestelde termijn verlengen.

Overgangsrecht

De wetgever heeft geprobeerd om de invoering van de wetgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen en daarom geldt er overgangsrecht. De oude wet blijft van toepassing als vóór 1 januari 2020: er een verzoekschrift tot echtscheiding of vaststelling alimentatie is ingediend; óf de alimentatie door partijen zelf is vastgesteld/overeengekomen; óf de alimentatie door de rechter is vastgesteld.

Vraag als alimentatiegerechtigde ook zélf de echtscheiding aan

Zelf om echtscheiding verzoeken. Vaak is er sprake van een inleidend verzoekschrift tot echtscheiding en doet de alimentatiegerechtigde een tegenverzoek tot partneralimentatie. Is hiervan sprake dan is het slim dat de alimentatiegerechtigde in dat tegenverzoek zélf om de echtscheiding verzoekt. Als de aanvankelijke verzoeker namelijk ná 1 januari 2020 het verzoekschrift intrekt is de hele procedure niet meer aanhangig. Er is dan, achteraf bezien, géén verzoek tot partneralimentatie gedaan vóór 1 januari 2020 en het gevolg daarvan is dat de nieuwe wet van toepassing zal worden. Wellicht kunt u uzelf een groot cadeau geven door tijdig actie te ondernemen!

Hulp nodig bij een scheiding? Kijk op onze website of neem contact op via: 0492-591299

Mierloseweg 2, Helmond | 0492-591299 | info@trovatelloverstappen.nl | www.trovatelloverstappen.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).