bruisende zaken

Scheiding en een eigen onderneming

Scheiding en een eigen onderneming

01-08-2019

Wanneer u of uw partner een eigen bedrijf heeft, kan een scheiding veel haken en ogen hebben. Tenzij er sprake is van huwelijkse voorwaarden waarin partijen zaken anders hebben geregeld of sprake is van een huwelijk van na 1 januari 2018, geldt dat ook de onderneming onderdeel is van de algehele gemeenschap van goederen. Indien de onderneming in de gemeenschap van goederen valt, betekent dit dat de waarde van de onderneming bij de echtscheiding bij helfte moet worden verdeeld.

Hulp nodig bij een scheiding? Kijk op onze website of neem contact op via: 0492-591299

Door verdeling

Dat kan doordat de voortzettende partner de helft van de waarde van de onderneming aan de ander uitbetaalt dan wel, hetgeen zelden voorkomt, door verkoop van de onderneming.

Of, door verrekening

Als er huwelijkse voorwaarden zijn, is vaak geregeld dat de onderneming niet gemeenschappelijk is maar is tegelijkertijd wel vaak een zekere verdeelsleutel opgenomen als het gaat om de toename van de waarde van de onderneming tijdens het huwelijk en de tijdens het huwelijk gemaakte winsten die niet zijn uitgekeerd. Er is dan sprake van een verrekenbeding.

Waarde?

Om tot een verdeling te komen, moet de waarde van het bedrijf vastgesteld worden. Dit is vaak moeilijk en specialistisch werk. Veel factoren spelen een rol bij het bepalen van de waarde. Een gespecialiseerde advocaat of mediator kan ervoor zorgen dat de benodigde informatie beschikbaar en begrijpelijk wordt, zowel voor de ondernemende als voor de niet- ondernemende partner. Denk dan bijvoorbeeld aan het meelezen en het uitleggen van accountantsrapporten en jaarcijfers. Iemand moet die cijfers ook duiden en voor u berekenen hoe een eventuele verdeling eruit zou zien.

Problemen voorkomen

Een gelijke verdeling kan soms niet worden uitgevoerd zonder dat hier problemen uit voortkomen. Komt het bedrijf door de verdeling (of verrekening) in het geding, dan kan dat ook gevolgen hebben voor eventuele alimentatie-afspraken. De draagkracht van de ondernemende echtgenoot neemt immers af doordat hij met zijn bedrijf in financiële problemen komt. Soms moeten er bepaalde investeringen worden gedaan of zijn er andere financiële verplichtingen. Dan kan betaling van een uitkoopsom aan de andere partner serieuze problemen veroorzaken. In dat geval kunt u afspraken met elkaar maken over de manier waarop de betaling plaatsvindt. Hier kan een advocaat/mediator u bij helpen.

“Eerst aandacht voor de mens, dan voor de regelgeving. Dat kan niet anders”

Mierloseweg 2, Helmond | 0492-591299 | info@trovatelloverstappen.nl | www.trovatelloverstappen.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).