bruisende zaken

Scheiden VRAAGT OM KENNIS VAN ZAKEN

Scheiden VRAAGT OM KENNIS VAN ZAKEN

01-02-2020

Naast alle aanwezige emoties, wordt er bij een scheiding gesproken over allerlei financiële zaken die als ingewikkeld worden ervaren. Maar wat nu als één van de partners ondernemer is? Dan spelen er hele specifieke zaken, die zeer ingrijpend kunnen zijn voor zowel de ondernemer als zijn bedrijf. De combinatie scheiding en ondernemer is altijd ingewikkeld.

Gaat u scheiden en bent u IB-ondernemer?

Aandachtspunten

• Valt de onderneming in het gemeenschappelijk vermogen en moet u dit verdelen? • Hoe gaat u de onderneming waarderen? • Zet u het bedrijf voort? Of heeft u een VOF samen met uw partner? • Hoe bepaalt u uw inkomen voor het berekenen van de alimentatie?

Bedrijfsvermogen IB-ondernemer verdelen of niet?

Als u IB-ondernemer bent en een huwelijk bent aangegaan in gemeenschap van goederen, dan bent u feitelijk samen eigenaar van het bedrijf en heeft uw partner recht op de helft van het bedrijfsvermogen. Heeft u huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan zijn die bepalend voor de verdeling. Houd er rekening mee dat zelfs als het bedrijf op naam van één van de partners staat, de ander recht kan hebben op een deel van de waarde van de onderneming of op de nog niet uitgekeerde winsten.

Onderneming waarderen

Bij het waarderen van de onderneming geldt vaak de balans van de onderneming als uitgangspunt. Het kan echter zo zijn dat deze geen volledig beeld geeft. Bijvoorbeeld doordat de waarde op de balans lager is dan de actuele waarde. Ook kan een geheel andere waarderingsmethode voor de onderneming meer passend zijn, door te kijken naar toekomstige rendementsverwachtingen.

Continuïteit van het bedrijf

Bent u de eigenaar en besluit u door te gaan met ondernemen, dan moet u uw partner meestal uitkopen. Ook de fiscale consequenties moeten hierbij in beeld worden gebracht. Belangrijk is dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Alimentatie en inkomen

Tegenwoordig wordt de hoogte van de alimentatie bepaald op basis van ‘de verwachte beschikbare winst’. Dit betekent niet alleen kijken naar wat er in het verleden is verdiend, maar vooral wat er in de toekomst aan de onderneming kan worden onttrokken. Zodanig dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. Zo kunnen kasstromen een belangrijk rol spelen: Afschrijvingen gaan bijvoorbeeld wel ten koste van de winst, maar niet van de liquiditeit. Bij investeringen geldt juist het tegenovergestelde.

Gezien de problematiek rondom ‘ondernemer en echtscheiding’ is mijn advies: schakel een deskundige mediator in met financiële bagage.

Mediation, financieel, juridisch en pedagogisch advies.

Roche Scheidingsdeskundigen | De Loop 38 Oirschot | info@rochescheidingsdeskundigen.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN

LEES ONZE COLUMNS

Definitief ontharen?
Definitief ontharen?
Eindhoven Bruist

Overmatig zweten
Overmatig zweten
Eindhoven Bruist

Turbulente tijden!
Turbulente tijden!
Eindhoven Bruist

Overmatig zweten
Overmatig zweten
Eindhoven Bruist

Verstand van haar
Verstand van haar
Eindhoven Bruist

Overmatig zweten
Overmatig zweten
Eindhoven Bruist


Weten & begrijpen
Weten & begrijpen
Eindhoven Bruist

Definitief ontharen
Definitief ontharen
Eindhoven BruistVerstand van haar
Verstand van haar
Eindhoven Bruist

Definitief ontharen
Definitief ontharen
Eindhoven Bruist

Leef vanuit liefde
Leef vanuit liefde
Eindhoven Bruist

Borstvergroting?
Borstvergroting?
Eindhoven BruistEDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).