Adverteren werkt!

column

Gezamenlijk  ouderlijk gezag

Gezamenlijk ouderlijk gezag

01-03-2021

Op 24 november 2020 is het wetsvoorstel Erkenning en Gezag aangenomen door de Tweede kamer. In deze wet wordt geregeld dat de ongehuwde partner van de moeder door erkenning van het kind automatisch het ouderlijk gezag krijgt. Dit is een goede zaak, omdat hiermee het onderscheid tussen gehuwden en ongehuwde ouders ophoudt te bestaan.

Veel ouders die hun kind hebben erkend, denken nu al dat zij daarmee het ouderlijk gezag hebben geregeld. Niets is minder waar. Daarvoor dienen niet gehuwde ouders een extra handeling te verrichten door registratie van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezag register.

Met dit wetsvoorstel zal de niet-gehuwde ouder direct bij de erkenning van het kind het gezamenlijk ouderlijk gezag verkrijgen. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer voordat het definitief is.

Het is een mooi initiatief, maar de vraag rijst of het probleem zich nu niet gaat verschuiven. In mijn praktijk zie ik dat moeders regelmatig toestemming geven aan de andere ouder om hun kind te erkennen, maar niet het gezamenlijk ouderlijk willen uitvoeren. Als erkenning met de toekomstige wet met zich mee brengt dat er meteen sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag, zou dat kunnen betekenen dat veel moeders geen toestemming meer zullen geven voor erkenning.

De praktijk zal het gaan uitwijzen hoe er gereageerd gaat worden op dit wetsvoorstel mocht het tot een wet komen.

Hartelijk groet, Assia Krim

Kick Smitweg 2 Haarlem 023-5737081 info@krimadvocaten.nl www.krimadvocaten.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).