Adverteren werkt!

column

Vervangende  toestemming verhuizing

Vervangende toestemming verhuizing

01-04-2021

Wanneer één van de ouders, nadat zij gescheiden zijn, met de kinderen wenst te verhuizen, zal deze in de meeste gevallen de toestemming moeten hebben van de andere ouder. Indien de ouders gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen en de ouder bij wie het kind het hoofdverblijf heeft wil verhuizen, dient de andere ouder hiermee in te stemmen.

De toestemming van de andere ouder is ook nodig indien deze ouder niet het gezamenlijk ouderlijk gezag draagt, maar de verhuizing door de ouder met het eenhoofdig gezag de omgang met die andere ouder ernstig zal belemmeren of zelfs onmogelijk zal maken. Dit is het geval bij een verhuizing naar het buitenland.

Wanneer de ouder die wenst te verhuizen geen toestemming krijgt van de andere ouder, is de verhuizing met de kinderen niet toegestaan. Indien de ouder dan toch nog wenst te verhuizen, kan deze ouder bij de rechtbank een verzoek tot vervangende toestemming verhuizing indienen. De beslissing of de verhuizing wel of niet mag plaatsvinden, komt dan toe aan de rechter. De Hoge Raad heeft bepaald dat niet alleen de belangen van het kind doorslaggevend zijn, maar dat alle omstandigheden in acht moeten worden genomen.

Helaas komt het in de praktijk nog te vaak voor dat een ouder zonder toestemming verhuist, hetgeen allerlei nare juridische consequenties met zich mee kan brengen zoals het moeten terugverhuizen of dat er een wijziging wordt aangebracht in de hoofdverblijfplaats van het kind.

Het is van groot belang dat dit soort zaken zorgvuldig wordt aangepakt. Heb je hier hulp bij nodig, dan sta ik je graag bij.

Hartelijk groet, Assia Krim

Kick Smitweg 2 Haarlem 023-5737081 info@krimadvocaten.nl www.krimadvocaten.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).