Adverteren werkt!

column

Het is weer herfst!

Het is weer herfst!

01-12-2021

Dat is u de afgelopen periode vast niet ontgaan. In het hele land neemt het stormachtige weer toe. Bij harde wind kunnen ongelukken gebeuren, bijvoorbeeld door omwaaiende bomen en takken. Daardoor kan behoorlijk letsel ontstaan. Dat roept de vraag op of iemand voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk kan worden gesteld. Het antwoord daarop is niet altijd eenduidig.

Bomen die zich op de openbare weg bevinden zijn in principe eigendom van gemeente of provincie. Een slachtoffer van een omgewaaide boom zal zich dus voor het verhalen van zijn of haar schade in eerste instantie tot deze instanties moeten richten. Voor de gevolgen van het omvallen van een boom of het afbreken van een tak daarvan, is degene die de boom onder zijn toezicht heeft alleen aansprakelijk als de aan de boom te besteden zorg onvoldoende is geweest en de toezichthouder daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Er moet sprake zijn van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld dat een boom niet tijdig is gecontroleerd, of dat er een advies was om de boom te kappen of te snoeien.

Als de gemeente niet aan de zorgplicht voldoet en een boom valt om waardoor schade ontstaat, kan de gemeente daarvoor (dus) aansprakelijk zijn.

Mocht u het ongeluk hebben tijdens een heerlijke herfstwandeling slachtoffer te worden van bijvoorbeeld een vallende tak, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Kleine Houtweg 113 Haarlem | 023-8200690 info@vanww.nl | www.vanww.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).