Opvallen? Adverteer in Bruist

column

Uit elkaar: Getrouwd in het buitenland, kun je dan scheiden in Nederland?

Uit elkaar: Getrouwd in het buitenland, kun je dan scheiden in Nederland?

01-10-2022

De eerste vraag hierbij is of de Nederlandse rechtbank bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken. Dit is het geval als beide echtgenoten de Nederlandse nationaliteit hebben, als zij allebei in Nederland wonen óf als één van hen in Nederland woont en het echtscheidingsverzoek gezamenlijk wordt ingediend (bijvoorbeeld na mediation).

De Nederlandse rechter is ook bevoegd als de verzoeker zonder Nederlandse nationaliteit langer dan een jaar in Nederland woont, als de verzoeker mét Nederlandse nationaliteit langer dan zes maanden in Nederland woont, óf als de verwerende echtgenoot in Nederland woont.

De Nederlandse rechtbank past op de echtscheiding zelf het Nederlandse recht toe en kan de (inter-nationale) echtscheiding uitspreken als sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk.

Het enkel stellen hiervan is doorgaans voldoende.

Welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is op andere onderdelen van de echtscheiding, zoals huwelijksvermogen of alimentatie, is afhankelijk van de rechtskeuze van de echtgenoten, hun nationaliteit en hun gewone verblijfplaats. Het kan dus zijn dat de Nederlandse rechtbank op het huwelijksvermogen of de alimentatie buitenlands recht moet toepassen. Het is van belang dit goed uit te (laten) zoeken.

De mediators-advocaten van BSS Familierecht zijn gespecialiseerd in echtscheiding met internationale aspecten.

AMSTERDAM Overtoom 538hs 020 618 76 43 NIJMEGEN Kerkenbos 1037 06 114 000 46

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN

Wijn met een verhaal

Wijn met een verhaal

Nijmegen Bruist


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


10651 Opticien op de koffie