Adverteren werkt!

Column

Kinderalimentatie: wat zijn de rechten en plichten?

Kinderalimentatie: wat zijn de rechten en plichten?

01-08-2021

In deze column willen wij jullie in een notendop informeren over de kinderalimentatie. Wie is onderhoudsplichtig? Hoe wordt de kinderalimentatie vastgesteld? Wanneer kan de kinderalimentatie worden gewijzigd?

Niet alleen (juridische) ouders hebben een onderhoudsverplichting, maar ook de verwekker. Is er discussie over wie de verwekker is, dan kan een DNA-onderzoek door de rechter worden gelast. Verder geldt er op dit moment ook een onderhoudsverplichting voor stiefouders. Deze verplichting geldt enkel als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en de kinderen op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Kinderalimentatie is geen kijkgeld

Het is een misverstand dat ouders die geen contact hebben met hun kinderen geen kinderalimentatie hoeven te betalen. Deze alimentatieplicht staat los van het recht op omgang met een kind. Het kan dus zijn dat een ouder verplicht is tot het betalen van kinderalimentatie, zonder dat er contact met het kind is.

Duur van onderhoudsverplichting

De verplichting tot het voldoen van kinderalimentatie geldt tot 18 jaar. Deze alimentatieverplichting wordt verlengd voor jong- meerderjarige kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Op het moment dat een jong-meerderjarig kind niet studeert maar werkt, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de behoefte van dat kind.

Vaststellen bijdrage

De hoogte van de kinderalimentatie is maatwerk en wordt bepaald door enerzijds de behoefte van het kind en anderzijds de draagkracht van de (stief)ouders. Deze wordt aan de hand van een stappenplan vastgesteld.

In overleg

Jij en je ex-partner kunnen samen afspraken maken over de kinderalimentatie. Raadzaam is om dit met tussen-komst van een advocaat te doen. Deze kan de afspraken vervolgens laten vastleggen door een rechter. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je de rechter vragen de kinderalimentatie te bepalen. De rechter legt een bedrag en een ingangsdatum vast in een beschikking (uitspraak).

Wijziging van omstandigheden

Als de kinderalimentatie eenmaal is vastgesteld, betekent dit niet dat deze alimentatie nooit meer gewijzigd kan worden. Dit kan als er sprake is van een wijziging van omstandigheden, zoals een wijziging in de zorgregeling, in de inkomsten of in de gezinssamenstelling.

Heb je vragen over het vaststellen van de kinder- alimentatie of wil je een herberekening laten maken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.

Maria & Sevgi Familierecht Kasteleinenkampweg 11-C, Den Bosch | 073-2055111 info@mariaensevgi.nl | mariaensevgi.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).