Column

Omgang

Omgang

01-12-2021

In deze column willen wij jullie kort informeren over het omgangsrecht. Wie heeft er recht op omgang? Hoe ziet een omgangsregeling eruit?

Op het moment dat ouders uit elkaar gaan, dienen er afspraken gemaakt te worden over de kinderen. In de praktijk kiezen ouders er vaak voor om een ouderschapsplan op te stellen. Let wel, bij een echtscheiding is een ouderschapsplan verplicht.

Doorgaans wordt er afgesproken dat een kind het hoofdverblijf bij de ene ouder heeft en een contactregeling met de andere ouder.

Wie heeft er recht op omgang?

Uit de wet vloeit voort dat een kind recht heeft op omgang met de (juridische) ouders en met degene die in nauwe persoonlijke betrekking met hem of haar staat. In de praktijk kan dit dus een ‘niet-juridische ouder’ zijn, maar hierbij kan ook gedacht worden aan een oma en opa die intensief gezorgd hebben voor het kind. Dit moet dan wel bewezen kunnen worden.

Hoe ziet een omgangsregeling eruit?

Op de vraag hoe een omgangsregeling eruit moet zien, is eigenlijk geen eenduidig antwoord te geven. Dit zal afhangen van verschillende factoren zoals de leeftijd en de behoefte van het kind. Iets anders wat van belang is, is bijvoorbeeld of de ouders dicht bij elkaar wonen. Als de ouders ver bij elkaar vandaan wonen, dan is omgang op bijvoorbeeld schooldagen al een stuk lastiger dan wanneer ze bij elkaar in de buurt wonen. Hoe een omgangsregeling eruit dient te zien, zal dus voor iedere situatie anders zijn. Belangrijk hierbij is dat ook over het praktische gedeelte nagedacht wordt en dat er gekeken wordt naar de haalbaarheid van een regeling.

Co-ouderschap

Ouders kunnen ook voor een co-ouderschapsregeling kiezen. Hierbij is de zorg voor een kind ongeveer gelijkelijk verdeeld. Dit hoeft niet te betekenen dat de zorg 50/50 verdeeld is, maar er moet sprake zijn van (ongeveer) een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Bij een co-ouderschap is het belangrijk dat ouders op een juiste wijze met elkaar kunnen communiceren, omdat ouders bij deze regeling intensief met elkaar moeten samenwerken. Een voorbeeld van een co-ouderschapsregeling is een week-op-week-af regeling waarbij het kind de ene week bij de ene ouder verblijft en de andere week bij de andere ouder.

Rechtbank

Indien het ouders in onderling overleg niet lukt om tot een contactregeling te komen, dan kan aan de rechtbank verzocht worden om een regeling vast te stellen.

Meer weten? Heb je vragen over omgang? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.

Maria & Sevgi Familierecht Kasteleinenkampweg 11-C, Den Bosch | 073-2055111 info@mariaensevgi.nl | mariaensevgi.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).