column

sociaal-emotionele ontwikkeling?

sociaal-emotionele ontwikkeling?

01-01-2022

Je kind ontwikkelt zich op drie belangrijke gebieden: lichamelijk, verstandelijk en sociaal. Deze ontwikkelingen staan natuurlijk niet los van elkaar. Als kinderen bijvoorbeeld meer controle krijgen over hun lichaam, kunnen ze beter sporten. Dat is onderdeel van de lichamelijke ontwikkeling. Daarbij leren ze ook de regels die bij die sport horen. Verder leren ze omgaan met winnen en verliezen en omgaan met andere sporters.

Contact met anderen

Peuters gaan steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met anderen en hebben er plezier in als anderen op hen reageren. Door met elkaar te spelen, leren kinderen met elkaar omgaan en leren ze sociale vaardigheden. Ook door contacten buitenshuis wordt je kind steeds zelfstandiger en krijgt het meer zelfvertrouwen.

Omgaan met gevoelens

Kinderen hebben recht op hun eigen gevoelens maar moeten wel leren hoe ze met die gevoelens moeten omgaan. Dit hoort bij de emotionele ontwikkeling. Leren ze dat niet, of niet goed genoeg, dan kan hun gedrag voor problemen zorgen.

Tip voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling

Als ouder ben je een voorbeeld voor je kind voor het leren omgaan met gevoelens. Het is daarom goed om in het bijzijn van je kinderen genegenheid naar elkaar te laten zien en om te vertellen wat je voelt en wat je denkt dat andere mensen voelen.

We zijn een kleinschalig en professioneel kinderdagverblijf voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar.

In de opvang van kinderen vinden we een huiselijke omgeving en betrokkenheid van onze begeleiders van groot belang. Ontwikkeling van kinderen komt het best tot zijn recht als de omgeving hen in staat stelt om te onderzoeken en te ontdekken. Onze pedagogische medewerkers zijn hierin begeleidend. Een kind leert van de dingen die het zelf onderneemt en ondervindt, onze pedagogisch medewerkers dragen er zorg voor dat een kind voldoende uitgedaagd wordt.

Om kinderen duidelijkheid en structuur te geven, waar ze behoefte aan hebben, werken we met een vaste dagindeling. We hechten veel waarde aan een goede communicatie en afstemming met thuis. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat een kind zoveel mogelijk de slaap- en eetritmes kan aanhouden die het thuis ook heeft.

Boomstraat 81, Tilburg 06-27516568 www.kdvdekleineboom.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


BRUIST PUZZELS


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).