BOREK TOTALE LEEGVERKOOP

Column

“Cd van jou, cd van mij”

“Cd van jou, cd van mij”

01-05-2022

Wanneer mensen gaan scheiden moet er veel geregeld worden. Zo moeten er ook afspraken worden gemaakt over de verdeling van de inboedelgoederen (de bank, de tv, de tuinset etc.). De verdeling van de inboedel zorgt vaak voor veel discussie. In het merendeel van de gevallen dienen deze spullen bij helfte te worden verdeeld. Maar hoe doe je dat.

Veel mensen hangen een waarde aan de inboedelgoederen, vaak de aanschafprijs of nieuwwaarde. Juridisch gezien is dat niet correct. Bij een verdeling wordt namelijk uitgegaan van de waarde op het moment van de feitelijke verdeling.

De waarde van inboedelgoederen dient te worden vastgesteld op basis van de marktwaarde op het moment van verdeling. Oftewel: als je het nu verkoopt, wat krijg je er dan voor: de “Marktplaats-prijs”. Omdat dit meestal een laag bedrag is, kun je het beste de goederen delen bij helften, waarbij het uitgangspunt dient te zijn dat ieder van de echtgenoten de helft van de waarde van de inboedel toegedeeld krijgt (of dat beiden een nagenoeg gelijk bedrag kwijt zijn om de aan de ander toebedeelde goederen opnieuw aan te schaffen).

Rechters in scheidingsprocedures vellen niet makkelijk een inhoudelijk oordeel over de verdeling van de inboedel. Een rechter van de rechtbank Amsterdam bedacht recent een nogal creatieve oplossing. Op 9 maart van dit jaar besloot de rechter dat de man en de vrouw inboedellijsten moesten opstellen aan de hand waarvan de inboedel zou worden verdeeld. Door middel van kop of munt moest worden bepaald wie als eerste een inboedelgoed mocht kiezen. Daarna mochten ze om en om een keuze voor een inboedelgoed maken. De rechtbank ging er daarbij vanuit dat zowel de man als de vrouw een even grote waarde toegedeeld zou krijgen, zodat er uit hoofde van de verdeling van de inboedel niets aan de ander betaald zou hoeven worden.

Conflicten zijn lastig, maar bieden ook een uitdaging. Elke scheiding, familierechtelijk geschil of nalatenschapskwestie is anders en vraagt om een eigen benadering.

Onze drijfveer is om mensen in een conflictsituatie te begeleiden naar een passende oplossing met respect voor ieders belangen én, in het bijzonder, ook die van de kinderen. Een gezamenlijk gedragen oplossing is een duurzame oplossing.

Meer weten? Bel 013 207 07 40 of mail  info@dlb-advocaten.nl

Heuvelring 41, Tilburg 013 - 207 07 40  info@dlb-advocaten.nl www.dlb-advocaten.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


BOREK TOTALE LEEGVERKOOP