Opvallen? Adverteer in Bruist

Column

Alimentatie rechtstreeks naar kind vanaf zijn/haar 18de?

Alimentatie rechtstreeks naar kind vanaf zijn/haar 18de?

01-08-2022

Regelmatig worden wij gebeld met de vraag: mijn kind wordt 18 jaar, mag ik de alimentatie nu rechtstreeks aan mijn kind betalen? Zodra een kind 18 jaar wordt, is het jong-meerderjarig. De kinderalimentatie verandert dan op basis van de wet in een door de ouders aan het kind te betalen bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie, waar het kind als inmiddels meerderjarige zelfstandig aanspraak op kan maken totdat het 21 jaar is.

Als ouders met behulp van een mediator zijn gescheiden, is er meestal in het ouderschapsplan (en/of convenant) een artikel opgenomen over alimentatie voor jong-meerderjarige kinderen. Dat luidt meestal: Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt, betalen de ouders een bijdrage aan het kind zelf ex artikel 1:395a BW op een door het kind aan te wijzen bankrekening, tenzij het kind op dat moment nog bij de ouders woont. In dat geval wordt door de ouders en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang die situatie voortduurt. In de praktijk blijft de betaling van de alimentatie vaak ongewijzigd, zolang de situatie op het moment dat een kind 18 jaar wordt nog steeds hetzelfde is voor wat betreft school en studie en het contact met de andere ouder. Echter, ouders dienen zich wel te realiseren dat hun kind nu een zelfstandige aanspraak op alimentatie heeft en deze rechtstreeks van zijn ouders kan ontvangen. Dat houdt ook in dat in het geval de alimentatie niet meer wordt betaald of de hoogte moet worden aangepast, het kind hiervoor zelf zijn ouders dient te benaderen en, mocht(en) deze hier geen gehoor aan geven, het kind zelf het LBIO moet inschakelen voor de inning van de alimentatie dan wel zelf een advocaat moet inschakelen om een procedure bij de rechtbank tegen zijn ouders te starten. Het is daarom aan te raden om al voorafgaand aan de 18-jarige verjaardag van jullie kind hierover als ouders samen met jullie kind in gesprek te gaan en hierover duidelijke afspraken te maken. Niet alleen zijn er meerdere opties aan wie er wordt betaald, maar ook omdat de financiële situatie van ouders of het kind gewijzigd kan zijn. Dit om te voorkomen dat een jong-meerderjarig kind tegenover zijn ouders komt te staan.

Conflicten zijn lastig, maar bieden ook een uitdaging. Elke scheiding, familierechtelijk geschil of nalatenschapskwestie is anders en vraagt om een eigen benadering.

Onze drijfveer is om mensen in een conflictsituatie te begeleiden naar een passende oplossing met respect voor ieders belangen én, in het bijzonder, ook die van de kinderen. Een gezamenlijk gedragen oplossing is een duurzame oplossing.

Meer weten? Bel 013 207 07 40 of mail  info@dlb-advocaten.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


10881 - Sweet Table 4 You