Opvallen? Adverteer in Bruist

bruisende zaken

Zorg vanuit het hart

Zorg vanuit het hart

01-11-2022

Wij, medewerkers van SenseZorg, zijn zorgprofessionals die ambulante begeleiding bieden aan personen die extra zorg nodig hebben om een gevoel van welzijn te ervaren. Voor iedereen met een indicatie gaan wij op zoek naar een passende oplossing van de zorgvraag.

Persoonlijke begeleiding Pro-actief, met compassie & oprechte persoonlijke interesse

Het doel van elk traject is ieder individu in staat te stellen weer deel te nemen aan onze samenleving op een niveau dat bij hem past. Daarbij houdt SenseZorg rekening met ieders unieke persoonskenmerken, talenten, potentieel, geschiedenis en netwerk. SenseZorg richt zich met haar zorg vooral op de regio Brabant.

Onze begeleiding sluit aan bij jouw individuele behoeften en mogelijkheden. Dit maatwerk leveren wij vanuit ons gevoel voor gelijkwaardigheid en zonder te oordelen met compassie. SenseZorg komt tegemoet aan een groeiende vraag naar kwaliteit van dienstverlening in de zorg zonder lange wachtlijsten.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor zorg bij SenseZorg heb je een geldige indicatie nodig. Je kunt een indicatie aanvragen bij het toegangsteam van jouw gemeente. Meer informatie hierover vind je op de website van jouw gemeente. Heb je nog geen geldige indicatie? SenseZorg kan je ook helpen bij het aanvragen ervan. Het Zorg- en Veiligheidshuis van de Gemeente Tilburg koopt ook trajecten bij ons in. Voor meer informatie wat het Zorg- en Veiligheidshuis voor jou kan betekenen verwijzen wij naar de site van Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant.

Familiezorg

SenseZorg staat al enkele jaren in verbinding met familiezorg. Dit omdat wij samen dezelfde visie hebben, namelijk dat de zorgsituatie centraal staat. Medewerkers van SenseZorg zullen altijd de verbinding creëren met het geheel om op deze manier de zorg en het welzijn te kunnen waarborgen. Sinds 2020 zijn wij opgeleid als expert in familiezorg. Dit wil zeggen dat wij families in langdurige en intensieve zorgsituaties begeleiden, familiegesprekken voeren en training kunnen geven aan beroepskrachten om familiezorg te integreren en alle aspecten van deze methode eigen te maken. Wij zijn van mening dat de kracht van het eigen netwerk in de bejegening erg belangrijk is. Aandacht, samen zijn en onvoorwaardelijke liefde in gezinnen voorkomt dat gezinsleden op een later stadium vastlopen. SenseZorg biedt hierin de ondersteuning om samen de verbinding en verdieping te (her)vinden.

“Door de warme en persoonlijke begeleiding van SenseZorg ben ik veel zelfstandiger geworden en is mijn zelfvertrouwen gegroeid…”

Kapitein Hatterasstraat 18, Tilburg | 013-2040958 | www.sensezorg.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


10881 - Sweet Table 4 You