Opvallen? Adverteer in Bruist

Column

Hoge Raad verduidelijkt criterium inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders

Hoge Raad verduidelijkt criterium inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders

01-11-2022

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting waarop een ouder recht kan hebben als hij werk combineert met zorg voor een kind dat jonger is dan 12 jaar en het kind ten minste 6 maanden in het kalenderjaar ingeschreven staat op het woonadres van die ouder.

Voor co-ouders die de zorg voor kinderen gelijk verdelen, is op deze regel een uitzondering gemaakt omdat een kind maar op één woonadres ingeschreven kan staan. Die uitzondering houdt in dat de andere co-ouder ook recht kan hebben op iack in het geval het kind doorgaans ten minste 3 dagen per week in het huishouden van die co-ouder verblijft. In een zaak was de iack geweigerd omdat het aantal dagen dat de kinderen bij de co-ouder verbleven, varieerde van 0 tot 7 dagen per week en
- volgens de belastingdienst – dus niet werd voldaan aan het criterium van ten minste 3 gehele dagen per week. De rechter vond dat de kinderen in dat jaar gedurende in elk geval 27 weken, en dus meer dan 6 maanden, ten minste 3 gehele dagen per week bij de co-ouder verbleven en er daarom wel recht was op iack. De belastingdienst was het daar niet mee eens en ging naar de Hoge Raad.

De Hoge Raad neemt (in de uitspraak van 30 september 2022) in aanmerking dat de wet voor toekenning van de iack de voorwaarde stelt dat het kind in het kalenderjaar gedurende ten minste 6 maanden op het woonadres van de ene co-ouder is ingeschreven. Volgens de Hoge Raad is er dan geen reden om bij toepassing van de uitzonderingsregel voor de andere co-ouder verdergaande eisen te stellen aan het bewijs dat de zorg voor de kinderen gelijk is verdeeld. Daarom is het niet nodig dat het kind gedurende het hele kalenderjaar doorgaans ten minste 3 gehele dagen per week heeft verbleven bij de andere co-ouder. Het is voldoende dat dit ‘doorgaans verblijf’ gedurende ten minste 6 maanden in het kalenderjaar plaatsvond, waarbij het niet om een aaneengesloten periode hoeft te gaan.

Conflicten zijn lastig, maar bieden ook een uitdaging. Elke scheiding, familierechtelijk geschil of nalatenschapskwestie is anders en vraagt om een eigen benadering.

Onze drijfveer is om mensen in een conflictsituatie te begeleiden naar een passende oplossing met respect voor ieders belangen én, in het bijzonder, ook die van de kinderen. Een gezamenlijk gedragen oplossing is een duurzame oplossing.

Meer weten? Bel 013 207 07 40 of mail  info@dlb-advocaten.nl

Heuvelring 41, Tilburg 013 - 207 07 40  info@dlb-advocaten.nl www.dlb-advocaten.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


10881 - Sweet Table 4 You