08235 More-Itz

Column

Indexering van de alimentatie in 2023: 3,4%

Indexering van de alimentatie in 2023: 3,4%

01-01-2023

Per 1 januari 2023 wordt de alimentatie weer geïndexeerd; dit jaar met 3,4%. De betaalde alimentatiebedragen moeten dus per 1 januari 2023 met 3,4% worden verhoogd. De betaler dient de verhoging op de alimentatie zelf te berekenen.

Maar waarom wordt de alimentatie geïndexeerd? De hoogte van de alimentatie verschilt per persoon. Alimentatie is gebaseerd op draagkracht (van de alimentatieplichtige) en behoefte (van de ontvanger). De draagkracht wordt onder andere berekend aan de hand van het inkomen. Het percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van lonen. Als de lonen stijgen, stijgt ook de alimentatie. Dit heet indexering. Hoe hoog dat percentage is, stelt de overheid elk jaar in november vast.  Wat als mijn loon niet is gestegen? Ook als het inkomen van de alimentatiebetaler niet is gestegen, moet de alimentatie worden geïndexeerd. Mocht het zo zijn dat de alimentatiebetaler niet meer in staat is de geïndexeerde alimentatie te betalen, kan wel gekeken worden of de alimentatie kan worden gewijzigd.

Ben ik verplicht te indexeren? Ja, de verplichting om te indexeren ligt vast in de wet. Wel is het zo dat partners in het kader van de echtscheiding samen kunnen afspreken om de partneralimentatie niet te indexeren (of met een ander percentage te indexeren). Voor kinderalimentatie mag de indexering niet worden uitgesloten. De indexering geldt zowel voor door de rechtbank vastgestelde bedragen als voor de onderling afgesproken bedragen.

Wat kan ik doen als de indexering niet is toegepast? Indien u bent vergeten de alimentatie te indexeren, moet u dat alsnog doen. De achterstand die is ontstaan, dient alsnog aan de alimentatieontvanger te worden betaald. Dat kan over een periode van maximaal 5 jaar terug. Een achterstand van langer dan 5 jaar geleden is namelijk verjaard en daar kan geen aanspraak meer op worden gemaakt. Een eventuele achterstand kan worden geïncasseerd via het LBIO (op de website van het LBIO kan ook het alimentatiebedrag na indexering worden berekend).

Conflicten zijn lastig, maar bieden ook een uitdaging. Elke scheiding, familierechtelijk geschil of nalatenschapskwestie is anders en vraagt om een eigen benadering.

Onze drijfveer is om mensen in een conflictsituatie te begeleiden naar een passende oplossing met respect voor ieders belangen én, in het bijzonder, ook die van de kinderen. Een gezamenlijk gedragen oplossing is een duurzame oplossing.

Meer weten? Bel 013 207 07 40 of mail  info@dlb-advocaten.nl

Heuvelring 41, Tilburg 013 - 207 07 40  info@dlb-advocaten.nl www.dlb-advocaten.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


10943 - Restaurant Palace Tilburg