Opvallen? Adverteer in Bruist

Column

Draagmoederschap

Draagmoederschap

01-09-2023

Tot op heden is er geen wettelijke regeling voor ouderschap na draagmoederschap. Er ligt nu een wetsvoorstel om draagmoederschap in Nederland bij wet te regelen.

Meer weten? Bel 013 207 07 40 of mail  info@dlb-advocaten.nl

Ouders moeten nu vaak lange en onzekere procedures volgen voordat zij formeel de ouders van het kind kunnen worden. Dat zorgt voor onzekerheid voor het kind, de draagmoeder en de wensouders. Met de nieuwe regeling kan een rechter al voor de conceptie beslissen dat de wensouders meteen vanaf de geboorte wettelijke ouders zijn van het kind. Ook komt er een register waarin informatie wordt opgenomen over het draagmoederschapstraject, zodat het kind later bijvoorbeeld de tussen draagmoeder en wensouders gemaakte afspraken kan inzien. Verder wordt vastgelegd wat wensouders voor de draagmoeder mogen betalen – bijvoorbeeld positiekleding – en hoe hoog het bedrag van de vergoeding mag zijn.

Ook wensouders die een draagmoederschapstraject in het buitenland volgen, kunnen op deze wet terugvallen. Als voldaan is aan vergelijkbare voorwaarden die in Nederland aan het traject worden gesteld, kan het ouderschap net als voor wensouders die het traject in Nederland doorlopen hebben, meteen erkend worden.

De voorwaarde waaraan een draagmoederschapstraject bijvoorbeeld moet voldoen is dat er een rechterlijke toets aan te pas is gekomen. Ook moet het kind een genetische band hebben met tenminste één van de wensouders. Verder moeten wensouders voorlichting hebben gekregen.

Het wetsvoorstel wordt nog door de Tweede en de Eerste Kamer behandeld.

Conflicten zijn lastig, maar bieden ook een uitdaging. Elke scheiding, familierechtelijk geschil of nalatenschapskwestie is anders en vraagt om een eigen benadering.

Onze drijfveer is om mensen in een conflictsituatie te begeleiden naar een passende oplossing met respect voor ieders belangen én, in het bijzonder, ook die van de kinderen. Een gezamenlijk gedragen oplossing is een duurzame oplossing.

Heuvelring 41, Tilburg 013 - 207 07 40  info@dlb-advocaten.nl www.dlb-advocaten.nl

Delen


MEER Column


MEER BRUISENDE ZAKEN


BRUIST PUZZELS


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


00182 Budoshop TeeJoos