bruisende zaken

Religieus Erfgoedroute

Religieus Erfgoedroute

01-01-2020

Zutphen kent een rijke religieuze geschiedenis. Dit wordt weerspiegeld in de gebouwen waarin die religies werden gehuisvest en uitgeoefend. Het diverse erfgoed in Zutphen werd in 2018 verbonden in de Religieus Erfgoedroute. Alle gebouwen hebben hun eigen verhaal en geschiedenis, zijn al heel oud of juist nog relatief jong, vertellen bekende verhalen, maar ook onontdekte en spannende geschiedenissen.

De route is samengesteld door het Erfgoedcentrum Zutphen van de gemeente Zutphen, in samenwerking met Stichting Zutphen Promotie. Haal de route op bij de VVV aan de Houtmarkt 75 en/of download de gratis audiotour op je mobiele telefoon. Voor meer informatie: www.inzutphen.nl/nl/religieus-erfgoedroute Zo werkt de audiotour: 1. Download ‘Podcatcher audio guide’ op je smartphone: App Store & Google Play 2. Open de app. 3. Tik om te starten. 4. Zoek op ‘Stedelijk Museum Zutphen’. 5. Selecteer de audiotour ‘Religieus Erfgoedroute Zutphen’. 6. Download de tour en start bij een van de tien kerken. Veel luister- en wandelplezier!

LEGER DES HEILS

Het Leger des Heils, oftewel The salvation army, is in 1865 in Londen opgericht door William Booth. Zijn missie, en die van het Leger des Heils, was de strijd tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden. Dit sprak velen aan. Op 8 mei 1887 werd de eerste Nederlandse samenkomst van het Leger des Heils gehouden.

Lege kerk voor Leger

In Zutphen vond het Leger een plek aan het Hagepoortplein 4. Dit gebouw was in 1856 gebouwd en werd gebruikt door de Gereformeerde Kerken onder het Kruis. De gevel stamt uit 1878, tijdens een samenvoeging met een andere gereformeerde parochie. In 1885 was het gebouw nog uitgebreid, maar toen het Leger des Heils het gebouw aankocht in 1909 stond het al vier jaar leeg.

Het werd in januari van dat jaar voor 8.900 gulden gekocht en voor de inrichting was een bedrag van 2.900 gulden nodig. Uiteindelijk werd de kerk op 2 mei 1909 door commandant Ridsel geopend.

De kerk wordt nog altijd intensief gebruikt.

Gereformeerde kerk (HAND)

De Afscheiding is in Nederland begonnen als protest tegen een verwatering van de christelijke leer in de Nederlands Hervormde Kerken. Ook in Zutphen woonden er ‘Afgescheidenen’. In 1850 richtten zij hun eigen kerkenraad op. Na jaren van bijeenkomsten in werkplaatsen, schuren en stallen kocht de Afgescheiden Gemeente een eigen kerkgebouw, het pand in de Kolenstraat. De woning werd verbouwd tot neoclassicistische kerkzaal, waarna in 1855 de kerk in gebruik werd genomen.

De gemeenschap groeide in de jaren daarna snel en de Afgescheidenen besloten dan ook de kerkruimte uit te breiden door de doopruimte en de consistorie uit te breken om zo meer zitplaatsen te creëren.

Brandewijn

In 1878 gingen twee gereformeerde gemeentes in Zutphen samen. De kerk in de Kolenstraat werd verkocht en de parochie verhuisde naar de kerk in de Komsteeg. De kerk in de Kolenstraat deed na de verhuizing dienst als opslagruimte voor de brandewijnstokerij.

Noodlijdende derden

Van 1980 tot 1982 is de kerk nog even gebruikt als Gereformeerde Kerk. Daarna vestigde zich hier de Stichting Zutphense HAND (Hulp aan Noodlijdende Derden). Inkomsten voor deze ‘noodlijdende derden’ komen uit de kringloopwinkel, die geheel door vrijwilligers wordt gerund.

Informatie over Zutphen kun je vinden: www.historiezutphen.nl www.zutphenopdekaart.nl www.erfgoedcentrumzutphen.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).