Bruisende zaken

De Broederenkerk

De Broederenkerk

31-05-2018

De Broederenkerk is aan het begin van de 14e eeuw gebouwd als onderdeel van een kloostercomplex. Het is één van de weinig goed bewaarde kloosterkerken van Nederland.

De kerk is in gotische stijl gebouwd en in de 16e eeuw verfraaid met gewelfschilderingen.

Na de verovering van Zutphen door prins Maurits in 1591 werd de kerk in gebruik genomen door de protestanten. In 1772 ontwierp de stadsarchitect Wittenberg voor de kerk een charmant torentje waarin een klok werd gehangen. Deze poortersklok luidt nog altijd om kwart voor tien ‘s-avonds als signaal dat de poorten van de stad gaan sluiten. Tot 1821 was de kerk het domicilie van de Waalse (Franssprekende) kerk. Hierna kwam de kerk weer in handen van de Nederlands Hervormde gemeente. Bij het bombardement van 14 oktober 1944 is het klooster en zijn omgeving zwaar getroffen. Na de oorlog is het complex zoveel mogelijk hersteld. Na jaren van leegstand kocht de gemeente Zutphen in 1980 het gebouw, waarna de openbare bibliotheek er een bijzonder onderkomen vond. In 2001 en 2017 werd een grondige restauratie van het kerkgebouw afgerond.

Gildesteen van het Viergekroonde Gilde
In de kerk is in de muur van de zuidelijke zijbeuk een gildesteen ingemetseld van Het Viergekroonde Gilde, een gilde van bouwvakkers. De steen dateert uit het midden van de 17e eeuw. In de steen is in reliëf een kader met opschrift aangebracht, met daarboven de vier kronen van het gilde. Links en rechts van het opschrift zijn zes wapenschilden zichtbaar van de ambachten die vielen onder het patronaat van de Gekroonden. In de gildebrief van 1538 wordt gesproken van timmerlieden, steenmetselaars, kistenmakers, vatebenders (kuipers), leidekkers en beeldsnijders. In de wapenschilden zijn de verschillende gereedschappen van de beroepen afgebeeld. Het opschrift luidt: NIEMANT TYMERT OP EE(N) SANDIGE GRU(N)T DAN OP DIE HUICKSTE[E]N CHRISTUS PATIENTIA VICTRIX, vrij vertaald: Niemand bouwt op zanderige grond, maar op de hoeksteen Christus: geduld overwint.

Het Grote Zutboek
Achterin de zuiderzijbeuk van de Broederenkerk staat ‘Het Grote Zutboek’ opgesteld. Dit is een tijdcapsule in de vorm van een boek en bevat bijdragen van inwoners van Zutphen. Het werd in 2009 door de stad geschonken aan de bibliotheek, die 100 jaar bestond. Het Zutboek mag pas geopend worden in 2109.

Voor meer informatie: www.historiezutphen.nl www.zutphenopdekaart.nl www.regionaalarchiefzutphen.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND

Zutphen Bruist
Klik om het magazine te lezen


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).