Column

Het samengestelde gezin

Het samengestelde gezin

01-10-2022

De vFAS heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het samengestelde gezin. Een samengesteld gezin is een gezin waarvan (een van) de partners kinderen hebben uit een eerdere relatie. Er wordt een nieuw gezin gevormd met de kinderen en soms krijgen de partners samen nog kinderen.

Een aantal conclusies uit het onderzoek: De fysieke afstand tussen de ouders van de betrokken kinderen en de onderlinge afspraken over zorgtaken en financiën spelen een belangrijke rol in de slagingskans van het nieuwe gezin. Voor 46% is de vorming van het samengestelde gezin prima gegaan, 25% vindt het een lastig proces, 2% heeft spijt en bij 4% is het niet goed gegaan.

Bij belangrijke beslissingen heeft 32% van de kinderen een stem. De meeste kinderen worden niet betrokken bij beslissingen.

Voor 25% is het niet acceptabel dat de stiefouder papa/mama wordt genoemd. Voor 33% wel als de moeder of vader daarmee akkoord gaat en voor 42% is het altijd acceptabel. 20% van de samengestelde gezinnen is na een aantal jaar nog steeds niet hecht.

De helft heeft een ‘plezierige’ relatie met hun stiefkind(eren). Bij 80% kunnen de kinderen goed met elkaar overweg.

Een samengesteld gezin vergt dus meer investering dan alleen ‘samen in een huis gaan wonen’. Afspraken maken met alle betrokkenen (eigen kinderen, kinderen van de nieuwe partner, de ex-partners) is belangrijk! Mocht u daar hulp of advies bij nodig hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Conflicten zijn lastig, maar bieden ook een uitdaging. Elke scheiding, familierechtelijk geschil of nalatenschapskwestie is anders en vraagt om een eigen benadering.

Onze drijfveer is om mensen in een conflictsituatie te begeleiden naar een passende oplossing met respect voor ieders belangen én, in het bijzonder, ook die van de kinderen. Een gezamenlijk gedragen oplossing is een duurzame oplossing.

Meer weten? Bel 013 207 07 40 of mail  info@dlb-advocaten.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


04470 Discus Animo