Column

Feitjes over scheiden

Feitjes over scheiden

01-02-2024

Het CBS loopt altijd een jaar achter voor wat betreft de echtscheidingscijfers. Dus eind december ‘23 volgden de cijfers van 2022.

Hoeveel huwelijken eindigen in een echtscheiding?

In 2022 eindigden 23.603 huwelijken in een echtscheiding. Daarnaast gingen er 3.116 stellen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar.

In 2022 strandden 7 van de 1000 huwelijken. Dat wordt vanaf 2014 (10,4%) ieder jaar steeds iets lager. Waarschijnlijk komt dat omdat er steeds meer mensen niet trouwen maar samenwonen. Als zij uit elkaar gaan wordt dat niet geregistreerd. Het aantal stellen dat uit elkaar gaat ligt dus in werkelijkheid nog veel hoger.

Mensen scheiden gemiddeld op een steeds latere leeftijd: mannen zijn gemiddeld 48 jaar en vrouwen 44,8 jaar. Dat was in 2010 gemiddeld 45,6 (M) en 42,2 jaar (V).

In Vaals en Heerlen wordt het meest gescheiden. In Urk wordt het meest getrouwd. In Tilburg zijn vorig jaar 328 vrouwen en 313 mannen officieel gescheiden en 937 vrouwen en 986 mannen getrouwd.

Hoeveel kinderen zijn betrokken bij echtscheidingen?

In 2022 scheidden de ouders van 21.982 kinderen. Daarnaast zijn er jaarlijks ruim 20.000 kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan zonder dat ze getrouwd waren. Dat zijn dus ruim 40.000 kinderen in een jaar. Dat is veel.

Onze missie voor 2024 blijft om ervoor te zorgen dat de gevolgen van een echtscheiding of een verbroken relatie goed, in overleg en vreedzaam geregeld worden, zodat de partners maar vooral ook hun kinderen zo min mogelijk stress ervaren en de negatieve impact van een scheiding zo veel als mogelijk wordt voorkomen.

Conflicten zijn lastig, maar bieden ook een uitdaging. Elke scheiding, familierechtelijk geschil of nalatenschapskwestie is anders en vraagt om een eigen benadering.

Onze drijfveer is om mensen in een conflictsituatie te begeleiden naar een passende oplossing met respect voor ieders belangen én, in het bijzonder, ook die van de kinderen. Een gezamenlijk gedragen oplossing is een duurzame oplossing.

Heuvelring 41, Tilburg 013 - 207 07 40  info@dlb-advocaten.nl www.dlb-advocaten.nl

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


00182 Budoshop TeeJoos