Adverteren werkt!

bruisende zaken

Deze maand stellen wij u voor aan De Springplank

Deze maand stellen wij u voor aan De Springplank

01-09-2020

De Springplank is een locatie die specifiek aandacht besteed aan VVE (Voorschoolse- Vroegschoolse Educatie). Kindcentrum de Springplank is gelegen in ’s-Hertogenbosch Noord. De pedagogisch medewerkers zijn gericht op een mogelijke (taal) achterstand van de kinderen.

Aandacht voor de aard van ieder kind Als eerste vinden wij de sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen belangrijk. Als de dreumesen en peuters zich veilig voelen verloopt hun ontwikkeling beter. Wij geven de kinderen een gericht aanbod waarin aandacht is voor taal maar zeker ook voor de motorische en rekenkundige ontwikkeling. Ons doel is om alle peuters met zo min mogelijk achterstand te laten doorstromen naar groep 1 van de basisschool binnen het kindcentrum. Op Kindcentrum de Springplank werken we met vijf verschillende peutergroepen. We maken hierbij gebruik van de methode Uk en Puk en werken met thema’s die voor jonge kinderen betekenis hebben en waarin spel, spelen en spelend leren centraal staan.

VVE thuis Vijf keer per jaar nemen wij ouders intensief mee in ons werk. Dit om de betrokkenheid te vergroten en de thuissituatie aan te laten sluiten. Er is een nieuwsbrief voor alle peuters waarin we tips geven hoe ouders thuis de ontwikkeling van hun dreumes of peuter kunnen stimuleren op speelse wijze.

Voorschoolse Opvang: maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 8.25 uur.

Buitenschoolse opvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Spirealaan 8, Rosmalen | www.onskindbureau.nl | info@onskindbureau.nl | 073- 8511155

Delen


MEER BRUISENDE ZAKEN


BRUIST PUZZELS


EDITIE VAN DE MAAND


bekijk vorige edities


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE BRUIST NIEUWSBRIEF

 

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je onderaan de desbetreffende nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of verstrekt zonder dat er door jou toestemming wordt gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).